top of page

KORTE LIJNEN, FLEXIBEL, SNEL EN
RESULTAATGERICHT

ONZE VACATURES:
Wij zijn nog op zoek naar een veldwerker en een projectmedewerker/junior projectleider. Zie vacatures voor meer informatie, of mail naar info@moerdijkbodemsanering.nl

  • Facebook

WELKOM

Moerdijk Bodemsanering B.V. is landelijk actief op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. Vanuit onze vestigingen in Moerdijk en Zwolle werken wij voor bedrijven, particulieren en overheden. Ons dienstenpakket bestaat onder andere uit :

 

- bodemonderzoek / ‘schoon grond verklaringen’                                                       

- bodemsanering

- grondwatersanering

- grondwatermonitoring     

- milieukundige begeleiding

- afvoer van licht en sterk verontreinigde grond

- asbestonderzoek

- asbestsanering

- opstellen saneringsplannen en plan van aanpak

- vergunning-aanvragen

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is opgericht in 1995. Wij hebben een enthousiast en zeer ervaren team medewerkers.

Ons bedrijf is zeer plat georganiseerd; wij kunnen met korte lijnen, snel, flexibel, resultaatgericht en betrouwbaar werken tegen goede tarieven.

Wij hebben altijd een ploeg achter de hand die ingezet kan worden voor spoed‑onderzoeken en het saneren van calamiteiten.

 

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. bezit de volgende certificeringen:

- SIKB BRL 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018 (bodemonderzoek en asbestonderzoek);

- SIKB BRL 6000, protocollen 6001, 6005 en 6006 (milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen);

- SIKB BRL 7000, protocollen 7001, 7004, 7005 en 7006 (uitvoering van bodemsaneringen en tijdelijk uitplaatsen;

- ISO 9001:2015;

- VCA.

Ons privacybeleid, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u vinden onder ´downloads´.

BODEMONDERZOEK

Bodemonderzoek door Moerdijk Bodemsanering

Het uitvoeren van bodemonderzoek wordt vaak als een dure en overbodige verplichting gezien, want “hier is toch nooit iets gebeurd”. In de meeste gevallen is dat ook zo ‑ en dan zijn we natuurlijk snel klaar met het onderzoek zodat u zonder vertraging uw bouwvergunning kunt aanvragen, of uw woning kunt verkopen, of bijvoorbeeld uw milieuvergunning kunt regelen.

 

In enkele gevallen blijkt er soms wel eens iets aan de hand te zijn. U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw “kop in het zand te steken”. Maar dat lost het probleem niet op.Het tijdig investeren in bodemonderzoek kan u mogelijk problemen en financiële tegenvallers besparen.

 

U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van o.a. :

 

  • verkennend bodemonderzoek (NEN 5740), ook wel ‘schoon grond verklaring’ genoemd

  • vooronderzoek of historisch onderzoek (NEN 5725)

  • verkennend en nader asbestonderzoek, in grond en puin

  • nulsituatie bodemonderzoek

  • nader bodemonderzoek

  • afperkend bodemonderzoek

  • saneringsonderzoek

  • grondwatermonitoring

 

Als u bij ons een offerte aanvraagt voor een bodemonderzoek, krijgt u die normaal gesproken binnen 1 dag toegezonden. De resultaten van een bodemonderzoek zijn doorgaans ongeveer 3 weken na uw opdracht bekend. Als dat nodig is, kan een onderzoek echter ook sneller klaar zijn.Moerdijk Bodemsanering B.V. is in bezit van het ‘Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ conform de SIKB BRL 2000 (protocollen 2001, 2002 en 2018).

SERVICES
ABOUT

BODEMSANERING

Bodemsanering door Moerdijk Bodemsanering

Zodra bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie verontreiniging aanwezig is in de grond en/of het grondwater zijn vaak de eerste vragen: wat zijn de consequenties hiervan ? moet ik hier iets aan doen? wat gaat dat kosten?

 

Bodemverontreiniging hoeft niet altijd verwijderd te worden, maar mag in sommige gevallen worden afgedekt (met bijvoorbeeld een gebouw of bestrating). Soms kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard door het slim combineren van de sanering met de bouwplannen of tereininrichting.

Wij kunnen u allereerst vertellen wat de gevolgen zijn van de aangetroffen bodemverontreiniging; of er eventueel stappen ondernomen moeten worden en zo ja: op welke termijn. Tevens zal middels duidelijke en gespecificeerde kostenramingen getoond worden wat voor u de financiële gevolgen kunnen zijn van de aanwezige bodemverontreiniging.

 

Met andere woorden : wij maken uw “bodemprobleem” inzichtelijk en zullen u vervolgens zo praktisch mogelijk vertellen hoe het probleem opgelost kan worden. Wij regelen alle benodigde vergunningaanvragen voor u en voeren de bodemsanering uit op een resultaatgerichte wijze met zo weinig mogelijk overlast en “gezeur” achteraf.

 

Heeft u te maken met (vermoedens van) bodemverontreiniging: neem contact op met één van onze vestigingen voor vrijblijvend en discreet advies. Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het ‘Procescertificaat uitvoering bodemsanering’ conform de SIKB BRL 7000 (protocollen 7001, 7004, 7005 en 7006).

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Milieukundige begeleiding door Moerdijk Bodemsanering

Bij de uitvoering van een bodemsanering zijn altijd twee partijen nodig: een aannemer die de sanering uitvoert en een onafhankelijke milieukundig begeleider. Deze begeleider is nodig voor de zogenaamde milieukundige processturing, de milieukundige verificatie en de evaluatie.

 

De processturing houdt bijvoorbeeld in dat op de locatie aan de aannemer wordt aangegeven welke grond wel moet worden ontgraven en afgevoerd en welke grond mag blijven zitten of mag worden teruggeplaatst.

 

Verificatie kan inhouden dat de milieukundig begeleider controle-monsters neemt van de bodem en wanden van de ontgravingsput om na analyse te kunnen aantonen of er wel/niet genoeg ontgraven is. De evaluatie betreft het opstellen van een rapport met daarin het saneringsresultaat, de bonnen van de afgevoerde grond en eventueel de aangevoerde grond zodat na goedkeuring hiervan door bijvoorbeeld gemeente of provincie weer een ‘schoon grond verklaring’ verkregen wordt.

 

De milieukundig begeleider zorgt er in het kort voor dat er niet te veel gesaneerd wordt (en dus niet te veel kosten worden gemaakt), maar ook niet te weinig zodat de bodemverontreiniging wel in voldoende mate wordt opgeruimd.

 

Wij kunnen voor u een saneringsplan of een zogenaamde BUS-melding indienen; alle overige vergunningen aanvragen (lozingsvergunning, grondwateronttrekkingsverguning) en de afstemming regelen met bijvoorbeeld de aannemer, het bevoegd gezag, een bouwbedrijf etc.

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het ‘Procescertificaat milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering’ conform de SIKB BRL 6000 (protocollen 6001, 6005 en 6006).

Milieu

TANKSANERING

Tanksanering door Moerdijk Bodemsanering

Bij veel woningen en bedrijven bevinden zich nog steeds (ondergrondse) brandstoftanks.

 

In een aantal gevallen zijn deze tanks al lang niet meer in gebruik. Sommigen zitten nog (deels) vol olie. Andere tanks zijn leeggezogen en zouden dus geen risico op bodemverontreiniging meer vormen. Helaas is dit vaak niet het geval. Ook een leeggezogen brandstoftank bevat altijd nog een restje olie of andere brandstof en kan dus op een gegeven moment een probleem vormen. Op den duur kan een tank doorroesten en gaan lekken. Ook een klein restje olie kan al een dure bodemverontreiniging veroorzaken. Het gevolg hiervan kan zijn dat uw woning of bedrijf moeilijk verkoopbaar wordt en dat u een bodemsanering moet laten uitvoeren.

 

Nog afgezien van de wettelijke verplichting om niet meer in gebruik zijnde tanks te verwijderen, is het dus in uw eigen belang om op korte termijn deze potentiële tijdbom onschadelijk te laten maken. Voorkomen is beter dan genezen!

 

Indien u een ondergrondse brandstoftank heeft : neem contact met ons op voor advies en een vrijblijvende prijsopgave.

 

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk bij uw woning of bedrijf een tank ligt : laat ons voor u onderzoeken of dit inderdaad het geval is.

 

Een tanksanering wordt doorgaans binnen een dag uitgevoerd. Als de tank verwijderd is, wordt het gat weer aangevuld met schone grond (met certificaat) en wordt de bestrating weer hersteld. Na afloop ontvangt u een zogenaamd KIWA-Tanksaneringscertificaat.

Tanksanering

AFVOER GROND

Afvoeren van grond door Moerdijk Bodemsanering

Als u bouwplannen uitvoert houdt u vaak grond over die moet worden afgevoerd. Dit kan het geval zijn bij de uitbouw van uw woning, de aanleg van een vijver of de realisatie van grootschaligere bouwplannen.

 

Als u van tevoren weet of de vrijkomende grond schoon is, of mogelijk licht of sterker verontreinigd, kunt u daar bij de invulling van uw plannen rekening mee houden; zowel technisch als financieel. Hoe eerder u ons dus inschakelt, hoe beter er over uw plannen nagedacht kan worden en hoe meer geld er dus mogelijk bespaard kan worden: in sommige gevallen kan bijvoorbeeld het bouwpeil worden aangepast om de hoeveelheid af te voeren grond te beperken.

 

Aan de hand van de onderzochte grondkwaliteit kunnen wij voor u de voordeligste afvoerbestemming zoeken. Ook zullen wij met u meedenken over een zo efficiënt en dus voordelig mogelijke uitvoering van uw bouwplannen.

 

Dit geldt uiteraard ook als u reeds een bodemonderzoek heeft laten verrichten en u een prijsopgave nodig heeft om zo goedkoop en makkelijk mogelijk van uw grond af te komen.

 

Dus heeft u grond die afgevoerd moet worden:

neem contact op met Moerdijk Bodemsanering B.V. voor een vrijblijvende prijsopgave en advies.

Afvoer grond
Asbestsanering door Moerdijk Bodemsanering

CONTACT

Vestiging Moerdijk

Noordhoek 32A

4759 AA Noordhoek

 

Tel. 0168 – 40 39 96

Email info@moerdijkbodemsanering.nl

Vestiging Zwolle

Slingerbeek 26

8033 DK Zwolle

 

Tel. 038 – 333 21 30

Email info@moerdijkbodemsanering.nl

Success! Message received.

CONTACT

ASBEST

asbest 1.jpg
asbest 3.jpg

Asbest betreft een verzameling natuurlijke mineralen, die bestaan uit microscopisch kleine vezels. Asbest werd in het verleden veelvuldig toegepast, met name in bouwmaterialen. Mede hierdoor komt asbest ook regelmatig voor in puin en grond. Inademing van asbestvezels kan op de lange termijn o.a. longkanker veroorzaken.

 

Hoewel veel mensen de aandacht voor asbest overdreven vinden, zeker als de bekende “mannen in witte pakken” langskomen, sterven er jaarlijks in Nederland vele honderden mensen aan asbestziekten. De verkoop van asbesthoudende producten is dan ook sinds 1993 in Nederland vrijwel geheel verboden.

 

Asbestinventarisatie

Voordat een gebouw gesloopt mag worden, is meestal een sloopvergunning vereist. Doorgaans moet met de vergunningaanvraag een asbestinventarisatierapport worden meegestuurd. Bij deze asbestinventarisatie wordt o.a. bekeken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en zo ja welke risicoklasse van toepassing is bij de verwijdering ervan tijdens de sloop. Een asbestinventarisatie kan ook gevraagd worden bij de aankoop of verkoop van een pand.

 

Asbestonderzoek

Door middel van een ‘asbest in grond onderzoek’ of een ‘asbest in puin onderzoek’ kan worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van een (bodem)verontreiniging met asbest. Hierbij kan de bodem of het puin zowel visueel als met behulp van analyses worden onderzocht. Indien er simpel gezegd meer dan 100 mg asbest per kilogram grond/puin wordt aangetroffen, zal het asbest verwijderd of afgedekt moeten worden.

 

Asbestsanering

‘Saneren’ betekent tegenwoordig niet altijd dat de verontreiniging verwijderd moet worden. ‘Saneren’ betekent met name dat de risico’s van de verontreiniging weggenomen moeten worden. Het saneren van bijvoorbeeld asbest in een puinpad kan gebeuren door een verharding met asfalt of klinkers aan te brengen. Wel moet dat onder ‘saneringscondities’ gebeuren en door een erkend bedrijf worden geregeld.

 

Met asbest verontreinigde grond of puin kan worden afgegraven en worden vervangen door schone grond/puin. In sommige gevallen is het echter veel goedkoper om de grond of het puin ter plaatse te zeven. Vaak kan dan een zeer groot deel van de grond/puin worden teruggestort en hoeft slechts een kleine hoeveelheid asbest of asbesthoudende grond/puin te worden afgevoerd.

 

Heeft u een asbestinventarisatie of asbestonderzoek nodig of moet er bij u een asbestsanering plaatsvinden : neem contact op met één van onze vestigingen voor een offerte en vrijblijvend en discreet advies.

Asbest

PROJECTEN

Projecten
bottom of page